FBB lanserar rapport om företagsbostäder och svensk kompetensförsörjning

Företagsbostäder kan vara på väg att försvinna. Det är slutsatsen från den rapport som FBB idag lanserar. Företagsbostäder som boendemodell är hotad och därigenom kompetensförsörjningen i Sverige. Rapporten belyser de utmaningar företag och offentliga verksamheter står inför när det gäller rekrytering av kompetens och betonar behovet av politiska initiativ för att säkerställa tillgängligheten på tillfälliga bostäder.

Det senaste året har varit turbulent. I december 2022 kom en prejudicerande dom från Högsta domstolen som ger andrahandshyresgäster samma rättigheter som förstahandshyresgäster. Domen har medfört flera konsekvenser. Hyresnämnderna har tvingats ändra sin praxis för hur de bedömer uthyrning till företag och flera företag som erbjuder juridiska tjänster har vuxit fram till följd av domen.

Sammantaget har denna situation lett till att det blivit mycket svårare att förmedla bostäder till företag. Bostadsmarknaden har inte lyckats följa med i arbetsmarknadens utveckling, och i och med hotet mot företagsbostäder riskerar bostadssituationen gå från dysfunktionell till katastrofal.

I slutändan är det Sverige som förlorar i takt med att allt fler företag får svårare att rekrytera spetskompetens.

– I samma stund som domen föll blev det här en fråga för politiken. Om vi ska lyckas säkra tillgången till företagsbostäder och därigenom möjliggöra en smidigare och mer effektiv kompetensförsörjning för svenska företag behöver regeringen agera nu, säger Niclas Blåklinth, talesperson för FBB.

 

Rapporten och pressmeddelandet finns att läsa här.