Svensk bostadsmarknad hotar företagens rekrytering av nyckelkompetens

För företag som vill attrahera nyckelkompetens till Stockholm är den svenska bostadsmarknaden ett allvarligt hinder. Svårigheterna att hitta bostäder har blivit ett allt mer akut problem under det senaste decenniet, vilket nu kräver politisk uppmärksamhet. I en artikel från DN uppmärksammar Stockholms Handelskammare problematiken.

Svårigheterna med bostäder har påverkat företagens förmåga att rekrytera medarbetare under en lång tid. En undersökning utförd av Stockholms Handelskammare förra året bekräftar detta. Tre av fyra personalchefer ansåg att bostadsmarknaden var ”avskräckande,” och en tredjedel rapporterade att det var ett direkt hinder för rekryteringsprocessen.

Bostadsbristen hotar företagens rekrytering av nyckelkompetens, både i huvudstaden och i övriga landet. Svårigheterna med bostäder har eskalerat under de senaste åren och det är uppenbart att bostadsmarknaden inte hängt med i utvecklingen mot en allt mer rörlig arbetsmarknad.

För att stödja företagens tillväxt och stärka svensk konkurrenskraft måste politiken prioritera problemet och snabbt hitta lösningar. Vi menar att det måste införas en ventil i hyreslagslagen som undantar tillfälliga boenden för företag från besittningsrätt. Det skulle underlätta för nyinflyttad arbetskraft att få ett boende snabbt och därmed motverka företagens problem att rekrytera nyckelkompetens.