Kompetensförsörjningen kräver fungerande bostadsmarknad

Företag och offentliga verksamheter kämpar med att rekrytera rätt kompetens till rätt plats, och lösningar behövs. I en debattartikel det liberala nyhetsmagasinet NU vädjar vi som representanter för Företagsbostadsbolagen (FBB) till Liberalerna och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att agera.

Svenska företag, i synnerhet i och nära större städer, lider av brist på rätt kompetens. En viktig faktor är bostadsmarknadens påverkan, där tillgång till bostäder blir avgörande för att attrahera nödvändig kompetens och möjliggöra företagstillväxt. Passivitet från regeringens sida riskerar att försvåra företagens möjligheter att tillhandahålla nödvändiga bostäder för sin personal, vilket i sin tur kan påverka svensk konkurrenskraft negativt.

En balans mellan behovet av seriös företagsuthyrning och skyddet för hyresgästerna behöver upprätthållas. Det är avgörande att lagstiftningen anpassas för att möjliggöra fortsatt tillgång till personalbostäder och därigenom säkerställa svenskt näringslivs konkurrenskraft. Bostadsmarknaden måste helt enkelt bli bättre anpassad utifrån den förändrade arbetsmarknaden.