FBB publicerar debattartikel i Altinget om behovet av företagsbostäder

Idag skriver Företagsbostadsbolagen (FBB) i Altinget om den HD-dom som ytterligare försvårar uthyrning till företag och gör en redan hårt reglerad hyresbostadsmarknad ännu hårdare. Regeringen måste därför omedelbart ta tag i frågan om företagsbostäder.

Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. Företag måste kunna erbjuda bostäder för att kunna attrahera den kompetens som behövs.

En flexibel lösning som vuxit fram för att hjälpa företag och offentliga verksamheter är andrahandshyra av företagslägenheter. En förutsättning för detta är blockhyresavtal som innebär att fastighetsägare kan hyra ut flera lägenheter i ett och samma avtal till ett bostadsserviceföretag.

Domen i Högsta domstolen innebär förenklat att besittningsskyddet nu ska ses som lika strikt som om en lägenhet hyrs direkt från till exempel ett kommunalt bostadsbolag. Så har det inte varit tidigare. Domen lägger grund för en ny rättspraxis som innebär att hyresgästen får samma rättigheter som vid ett förstahandskontrakt. Det omöjliggör flexibilitet och undergräver den marknad för tillfälliga företagsbostäder som vuxit fram av nytta för alla berörda parter.

FBB uppmanar regeringen att omedelbart ta tag i frågan och se till att den utreds. Vårt förslag är att den sittande utredningen Enklare privatuthyrning och ändring av presumtionshyror får ett tilläggsdirektiv om att föreslå regelförändring som undanröjer hinder för blockuthyrning till bostadsserviceföretag. Nu ligger bollen hos regeringen. Här finns ett konkret och brådskande behov av att undanröja ett allvarligt hinder för kompetensförsörjningen.