Niclas Blåklinth i intervju med Fastighetssverige

FBB:s Niclas Blåklinth satte sig nyligen ner med Fastighetssverige för att prata om FBB:s arbete och om framtiden för branschen.

- Precis som för andra i branschen så har den skapat en större osäkerhet för oss men även för fastighetsägare och hos bolag som måste rekrytera inom exempelvis IT, battertillverkning, vård och byggnationer, säger Niclas Blåklinth.

De pratade också om domen från HD, om de utmaningar den för med sig - både för samhället i stort och för andrahandsmarknaden och om de missuppfattningar som figurerat i debatten.

– Den första utmaningen har varit att lyfta den här frågan och faktiskt visa på vad de betyder för Sverige som helhet. Sen finns det starka krafter som gärna har kvar hyreslagstiftningen som den är och inte vill se vilka problem det ger. Vi har ett stort arbete att förklara att det här omfattar endast cirka 0,4 procent av hyresbeståndet, men är oerhört viktigt för svenska företag. Det kommer därför inte att påverka hyresmarknaden i stort att företag som hyr ses som jämbördiga parter och inte att de skulle vara skyddsvärda likt en privatperson.

Situationen kräver att regeringen agerar så att denna typ av personalbostäder, som är viktiga för företags kompetensförsörjning och konkurrenskraft, inte försvinner.

- Vi hade ett väldigt givande möte med justitiedepartementet som tog emot vår problembild och hoppas de kan ta vid för att få en förändring, avslutar Niclas Blåklinth.

Läs hela artikeln här.


Reportage i DN uppmärksammar behovet av företagsbostäder

Undantag i hyreslagstiftningen är en nödvändighet för att företag ska kunna attrahera och anställa internationell arbetskraft.

Ett tydligt exempel är paret Rodney och Maria Dullaghan från Irland. Paret kom till Sverige 2017 när Rodney blev erbjuden ett jobb på Spotify. I en intervju med DN berättar de att det största bekymret för att en flytt skulle bli aktuell var att ordna en bostad.

- Vi visste att bostadsmarknaden i Stockholm var svår, berättar Maria Dullaghan.

Lösningen på problemet blev att Spotify skrev ett kontrakt med vårt medlemsföretag Be Resident. Utöver boende har paret fått hjälp med nödvändigheter som att ordna bankkonton, kontakt med Skatteverket och att ta sig igenom övrig byråkrati.

Flytten till Stockholm har varit lyckad. Och det är inte bara Spotify som vunnit på den. Familjen har bestämt sig för att stanna i Sverige och när paret beskriver de fördelar flytten fört med sig lyfter de särskilt fram barnens skolgång. Maria berättar att i Irland fick paret betala en mindre förmögenhet för barnens skoluniformer och skollitteratur. När hon frågade barnens lärare i Stockholm vad hon behövde köpa till dem blev svaret: en vattenflaska.

Framtiden för framgångssagor likt Dullaghans är dock osäker. För knappt ett år sen kom en dom från Högsta domstolen som skapar osäkerheter kring företagsuthyrning. Risken är överhängande att Sverige går miste om eftertraktad specialistkompetens.

- Det här har skapat, vill jag säga, en katastrofal situation där de inte går att tillhandahålla tillfälliga bostäder till företag. I konkurrens med övriga Europa, Asien och USA kommer vi inte kunna få hit någon för att de inte kan få någonstans att bo, säger Niclas Blåklinth, vd för vårt medlemsföretag Be Resident, till DN.

Men än finns det fortfarande möjligheter att undvika en sådan situation.

- Vi menar att det krävs ett undantag i hyreslagstiftningen. Man ska kunna hyra ut till företag under en begränsad tid utan att drabbas av besittningsskydd och liknande, säger Niclas Blåklinth.

Läs gärna artiklarna i DN om paret Dullaghan och intervjun med Niclas Blåklinth.