Företaget Hypercore: Om möjligheten att hyra företagsbostäder försvinner slår det direkt mot rekryteringen av talanger

I nästa del av vår intervjuserie berättar Cecilia Elming, Head of Operations & HR på Hypercore – ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla IT-konsulter och software engineers – om varför de anlitar företag som tillhandahåller företagsbostäder.

Hypercore har valt att samarbeta med företag som specialiserar sig på tillfälliga bostäder för att underlätta processen för sina anställda.

- Det är smidigare att använda ett förmedlingsföretag än att vi ska hitta lägenheter på egen hand till våra anställda, både sett till att det snabbare och är mer effektivt, exempelvis när vi ser till kontakten med fastighetsägarna. Det skulle annars vara något vi skulle behöva lägga stor tid på i stället för att fokusera på vår kärnverksamhet. Vi upplever också att det är en mycket seriös verksamhet, förklarar Cecilia Elming när hon talar om varför Hypercore har valt att vända sig till ett av FBB:s medlemsföretag.

För Hypercore är tillgången till tillfälliga bostäder inte bara en bekvämlighet utan en nödvändighet för att säkerställa en smidig rekryteringsprocess. Cecilia understryker den kritiska rollen som tillfälliga bostäder spelar för att attrahera och behålla högkvalificerade IT-experter och ingenjörer.

- För oss är det jätteviktigt. Om vi inte har boende att erbjuda kan vi helt enkelt inte rekrytera talanger.

Om möjligheten att erbjuda tillfälliga bostäder skulle försvinna skulle det ha en direkt inverkan på Hypercores förmåga att rekrytera och upprätthålla sitt arbete.

- Det vore skadligt för Sverige eftersom det är brist på utvecklare. Vårt bolag skulle helt enkelt inte fungera. Dessutom skulle det ta mer tid för oss att fixa boende till våra anställda än vad det gör för de företag som specialiserar sig på detta, förklarar Cecilia.

När det gäller den svenska bostadsmarknaden är Cecilia tydlig med de utmaningar som finns.

- Vi är enbart verksamma i Sverige, men den svenska bostadsmarknaden är inte lätt, konstaterar hon.

Likt många andra företag som valt att vända sig till FBB:s medlemsföretag bekräftar och understryker Cecilia Elming behovet av att hitta lösningar för att göra den svenska bostadsmarknaden mer tillgänglig och hanterbar, både för svenska och internationella företag.


Företagslägenheter underlättar Electrolux internationella rekrytering

I en värld där företagets framgång i hög grad är beroende av dess förmåga att attrahera och behålla talanger från olika delar av världen, blir frågan om bostäder till anställda en central fråga. För Electrolux är användningen av företag som specialiserar sig på tillfälliga bostäder en nödvändighet i processen att integrera internationella anställda.

I vår intervjuserie med kundföretag fick vi möjligheten att prata med Daniel Seco, Director Global Mobility på Electrolux. Han berättade om vikten av att kunna erbjuda trygghet för de anställda, om bostadsfrågan ur ett konkurrensperspektiv och om stressen som den svenska bostadsmarknaden skapar.

- När vi rekryterar talang från utlandet är det viktigt för oss att kunna erbjuda ett tryggt och möblerat boende under några månader. Detta tillåter våra anställda att landa och i lugn och ro komma igång i det nya landet. Att kunna bli erbjuden ett normalt boende som är möblerat istället för hotell är mycket uppskattat av våra medarbetare, förklarar Daniel Seco.

Företagets möjlighet att erbjuda tillfälliga bostäder till sina anställda är en oerhört viktig del av den initiala integrationen. Daniel Seco menar att företagslägenheter erbjuder en flexibilitet som annars saknas på bostadsmarknaden. Att kunna erbjuda detta blir en konkurrensfördel i arbetet med att säkerställa att företaget kan attrahera och behålla de mest kompetenta talangerna både internt och externt.

- Brist eller avsaknad på möblerade lägenheter skulle skapa extra kostnader för oss och våra medarbetare och göra hela processen krångligare. Vi skulle bli tvungna att boka hotell, vilket är dyrare och mindre bekvämt för våra medarbetare, speciellt för dem med familjer. Ju fler sådana hinder, desto svårare att locka folk till Stockholm.

Den svenska bostadsmarknaden, särskilt i Stockholmsområdet, står inför unika utmaningar enligt Electrolux. Bristen på bra bostäder gör att många av företagets anställda har svårt att hitta en lägenhet där de kan bo under en längre tid, och den ständiga oron för att bli uppsagd från andrahandshyreskontrakt och behöva söka nytt boende är en påtaglig stressfaktor.

- Den svenska bostadsmarknaden, huvudsakligen hyresbostadsmarknaden i Stockholmsområdet, är otroligt utmanande. Det råder brist på bra boende, och många av våra medarbetare har otroligt svårt att hitta en lägenhet där de kan bo under minst två år. Tyvärr upplever många vi talar med att det blir mycket jakt på nytt boende med kort varsel. Oron att man kommer att bli uppsagd och behöva söka nytt finns alltid där, avslutar Daniel.


IT-konsultföretags Vd menar att företagsbostäder är avgörande för att locka de bästa talangerna

Uthyrning av företagsbostäder står inför stora utmaningar. Som en följd av en dom från Högsta domstolen från 2022 är branschen hotad i grunden. Branschens tjänster tillför unik flexibilitet på en stel marknad. Många företag saknar alternativa lösningar för att snabbt hitta bostäder vid rekryteringar av personal som måste flytta inom landet eller från utlandet för att arbeta.

Ett av FBB:s medlemsföretag har anlitats av Zcelero, ett IT-konsultföretag inom digital industri som hjälper andra företag i deras digitala omställningsarbete. FBB satte sig ner med Azin Ahlgren, vd och grundare för Zcelero, för att prata om behovet av företagsbostäder, vikten av att snabbt kunna ordna fram boenden för anställda.

Varför har ni valt att använda er av företagsbostäder för era anställda?

- Sverige har en blomstrande IT-sektor, och för att konkurrera på en global nivå har vi behövt rekrytera specialister från olika delar av världen. Företagsbostäder har varit en nyckelfaktor för att göra detta möjligt, säger Azin Ahlgren

Vad har era anställda tyckt om de bostadslösningar ni hjälpt dem med?

- För våra internationella medarbetare har företagsbostäder varit en trygg och enkel lösning när de flyttar till Sverige. Det har underlättat övergången till en ny kultur och arbetsmiljö förklarar Azin Ahlgren.

Hur ser du på företagets ansvar när det gäller att erbjuda bostadsförmåner till anställda?

- Att erbjuda våra anställda bra bostäder är inte bara en arbetsgivarplikt utan även en investering i deras välbefinnande. Det skapar en arbetsmiljö där våra teammedlemmar trivs och kan prestera på sin högsta nivå, säger Azin Ahlgren.

Kan du berätta lite om vad företagsbostäder betytt för er ur ett affärsperspektiv?

- Tillgång till företagsbostäder ger oss en konkurrensfördel i rekryteringsprocessen. Det gör att vi kan locka de bästa talangerna i branschen. Förändringar i lagstiftningen gällande företagsbostäder är av avgörande betydelse för oss och andra företag som är engagerade i internationell rekrytering. Utan dessa bostadslösningar kan det bli allt svårare att locka och behålla kvalificerad arbetskraft från andra länder avslutar Azin Ahlgren.


Svensk bostadsmarknad hotar företagens rekrytering av nyckelkompetens

För företag som vill attrahera nyckelkompetens till Stockholm är den svenska bostadsmarknaden ett allvarligt hinder. Svårigheterna att hitta bostäder har blivit ett allt mer akut problem under det senaste decenniet, vilket nu kräver politisk uppmärksamhet. I en artikel från DN uppmärksammar Stockholms Handelskammare problematiken.

Svårigheterna med bostäder har påverkat företagens förmåga att rekrytera medarbetare under en lång tid. En undersökning utförd av Stockholms Handelskammare förra året bekräftar detta. Tre av fyra personalchefer ansåg att bostadsmarknaden var "avskräckande," och en tredjedel rapporterade att det var ett direkt hinder för rekryteringsprocessen.

Bostadsbristen hotar företagens rekrytering av nyckelkompetens, både i huvudstaden och i övriga landet. Svårigheterna med bostäder har eskalerat under de senaste åren och det är uppenbart att bostadsmarknaden inte hängt med i utvecklingen mot en allt mer rörlig arbetsmarknad.

För att stödja företagens tillväxt och stärka svensk konkurrenskraft måste politiken prioritera problemet och snabbt hitta lösningar. Vi menar att det måste införas en ventil i hyreslagslagen som undantar tillfälliga boenden för företag från besittningsrätt. Det skulle underlätta för nyinflyttad arbetskraft att få ett boende snabbt och därmed motverka företagens problem att rekrytera nyckelkompetens.